İzaha Davet

25 Temmuz 2017     Sirkü 1220   6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” başlığı altında vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.  482 sıra nolu VUK Genel tebliği ile izaha davete ilişkin usul ve esaslar düzenlenerek Genel tebliğ 25.07.2017 tarih ve 30134 sayılı resmi gazetede…