Yurt dışından tahsil edilemeyen alacaklar

20 Temmuz 2017     Sirkü 1219 İhracatçı firmaların günümüzdeki önemli sorunlarından biri de ihracat teslimleri sonucu yurtdışı mukimi firmalardan olan alacaklarını tahsil edemediklerinde ilgili ülkenin mevzuatına göre takibata geçemedikleri için tahsil edilemeyen bu alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarıdır. Şüpheli alacak sayılması açısından; Şüpheli alacak karşılığı…