Geçici görevle il dışına gönderilen personele ait konaklama ve yemek giderleri  

8 Haziran 2017     Sirkü 1215 Uygulamada sıkça karşılaşılan konularda biride firmaların mal ve hizmet satışı için zaman zaman geçici görevle il dışına personel göndermeleridir. Bu gibi durumlarda seyahate giden personele, konaklama için konaklama faturası karşılığı, yemek masrafı için belge olmaksızın veya ÖKC fişi karşılığında nakit ödeme yapılmaktadır. Bilindiği üzere safi kurum kazancının tespitinde,…