Ayıplı aracın geri alınıp, yerine yenisinin verilmesi halinde KDV, ÖTV ve belge düzeni  

24 Mayıs 2017     Sirkü 1213 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükmü kapsamında, müşteriden ayıplı aracın komple olarak geri alınıp, yerine yenisinin verilmesi halinde hangi belgenin düzenleneceği, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi uygulamaları hususunda Gelir idaresi Başkanlığınca verilen 18.10.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/15-51 sayılı özelge aynen aşağıya çıkarılmıştır. 18.10.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/15-51 sayılı özelge…