Güvenlik amaçlı köpeklerin gideri ile işletme çalışanlarının sosyal aktiviteleri

27 Nisan 2017     Sirkü 1209   Şirket binasını koruma amaçlı bulundurulan köpekler ile işletmede çalışanların sosyal aktiviteleri için yapılan harcamaların KV ve KDV karşısındaki durumuna Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 22.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2667 sayılı özelge ile açıklık getirilmiştir. Söz konusu özelge aşağıya çıkarılmıştır. 22.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2667 sayılı özelge “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,…