2017 – 1 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı      

5 Nisan 2017     Sirkü 1208 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 44 sıra nolu Kurumlar Vergisi sirküsü ile, 2017 yılı birinci geçici vergi…