İnşaat sektörü ile ilgili Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler

9 Mart 2017     Sirkü 1201 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.  Söz konusu kanunla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. Konut ve işyeri satışına KDV istisnası 6824 sayılı Kanun’un 7 inci maddesiyle, Katma Değer…