Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

9 Mart 2017    Sirkü 1200   8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.  Söz konusu kanunun 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi eklenerek vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi…