Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu

1 Mart 2017     Sirkü 1199   Kurumlar vergisi açısından Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi’ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak kooperatifler Kurumlar Vergisi mükellefi olsalar dahi Tüketim ve taşımacılık faaliyetinde bulunan kooperatifler dışındaki diğer kooperatifler, kanunun 4/1-k maddesi gereğince aşağıdaki 4 şartı yerine getirmeleri halinde Kurumlar Vergisi’nden muaftırlar. Bu şartlar…