Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  

 20 Şubat 2017     Sirkü 1198 Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 sıra nolu Genel Tebliğ 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Düzenleme ile, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin…