KDV uygulamasında yapılan değişiklikler

15 Şubat 2017     Sirkü 1197   15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 11 sıra nolu tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 1 Kısmi tevkifat uygulaması açısından belirlenmiş mükelleflere Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri de eklenmiştir. 2. insan veya…