Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler

14 Şubat 2017     Sirkü 1196 11.02.2017 tarih ve 2976 sayılı resmi gazete de yayımlanan 12 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir., İstisnalar ile ilgili yapılan düzenleme  1.1. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle İlgili Düzenlemeler Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna…