İşe başlamada teminat istenecek mükellefler

14 Şubat 2017     Sİrkü 1195 VUK 153/A maddesine göre; Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi üzerine mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, Serbest meslek erbabının, Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, Adi ortaklıklarda ortaklardan her…