31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan yeni Sigortalılar için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği

9 Şubat 2017     Sirkü 1194 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nin 3 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17 ve 18 inci madde ile 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir…