Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2016 yılı değerlemeye esas döviz kurları

8 Şubat 2017          SİRKÜ 1193 Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, Maliye Bakanlığınca tespit edilen kurları 407 sıra nolu VUK Genel tebliği ile ilan edilmiştir Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2016 yılı sonu itibariyle…