ÖTV oranları

3 Şubat 2017      Sirkü 1191   3 Şubat 2017 tarh ve 29968 sayılı resmi gazetede yayımlanan 31.1.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.Î.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.Î.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak…