KDV, Kurumlar ve Af kanunda yapılan değişiklikler

30 Ocak 2017     Sirkü 1188 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı torba kanunla bazı vergi kanunlarında ve SGK kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir.  KDV Kanunda yapılan değişiklikler  6770 Sayılı kanunun 7 inci maddesi ile; KDV Kanunun 13 üncü maddesi gereği Yatırım Teşvik Belgesi sahibi…