Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması

2 Ocak 2017     Sirkü 1184 Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Kurumlar Vergisi Kanunu’1 seri nolu Genel tebliğ de; – Bölgesel Yönetim Merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmesi –…