Tahsil edilemeyen fatura bedelleri

20 Aralık 2016     Sirkü 1178 Uygulamada sıkça karşılaşılan konularda biri de tanzim edilerek dönemi içerisinde tahakkuk ettirilen  fatura bedellerinin ilgili firmadan tahsil edilememesi durumudur. Tahsilatın yapılamaması sebebi ile döneminde tahakkuk ettirilen ve gelir olarak gösterilen fatura miktarının değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve söz konusu tutarın gelir vergisi ve KDV yönünden nasıl mahsup…