Geç gelen faturalar (Yılı geçtikten sonra gelen faturalar)

12 Aralık 2016     Sirkü 1175   Ticari hayatın kendi icapları içinde özellikle yılsonunda yapılan mal ve hizmet alımına ait faturalar işletmelere çeşitli sebeplerle yılı geçtikten sonra intikal edebilmektedir. Bu şekilde yılı geçtikten sonra alıcılara intikal eden faturalarda yer alan tutarların gider yazılıp yazılamayacağı ve KDV’lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hep tartışma konusu olmuştur….