Zayi olan, Değeri düşen mallar ile üretim atıkları ve fireler

1 Aralık 2016     Sirkü 1173 Zayi olan, değeri düşen veya ekonomik değeri sıfır olan mallar ile üretim atıkları ve fireleri vergi kanunları açsından değerlendirmek gerekirse, Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından değerlendirme  (7103 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle revize edilmiş hali) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesinde, “Yangın, deprem ve su basması gibi…