KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranlarındaki değişiklik

25 Kasım 2016     Sİrkü 1172 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı BKK ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları ile binek otomobillere uygulanan ÖTV oranları 25/11/2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. KDV Oranlarında Yapılan Değişikler Şal, eşarp, omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet…

Kooperatifin ana faaliyet konusu dışında işlem yapması 

25 Kasım 2016     Sirkü 1171 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 inci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, Ana sözleşmelerinde, Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, Yedek…