Ulusal bayram ve genel tatil günleri

    9 Kasım 2016     Sirkü 1167 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. İspat şartı bakımından bu onayın yazılı olması gerekir. 2429 sayılı kanun gereği Ulusal Bayram ve Genel Tatil…