2016 – 3 dönemi Yeniden değerleme oranı

27 Ekim 2016     Sirkü 1165 2016 – 3 dönemi Yeniden değerleme oranı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresince yayımlanan 42 seri nolu KV…