Devralınan kuruma ait geçmiş yıllar zararları ile yararlanılmayan Ar-Ge indirimi

20 Ekim 2016     Sirkü 1163 Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 inci maddeleri çerçevesinde devralınan kuruma ait geçmiş yıllar zararları ile yararlanılmayan Ar-Ge indirimi tutarlarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı tereddütlü konular arasındadır. Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince; Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her…