KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik

4 Ekim 2016     Sirkü 1160      KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 7 sıra nolu Genel tebliği ile yapılan değişiklikler ve yeni getirilen istisna ve işlemler aşağıda özetlenmiştir. MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra…