GVK yapılan değişiklikler

3 Ekim 2016     Sirkü 1159 27 Eylül 2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim uygulaması ile Gelir Vergisi Kanununun 22 inci maddesinde yapılan tek primli…