Bazı varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması  

1 Eylül 2016     Sirkü 1155 6736 sayılı Kanunun 7 inci maddesi uyarınca, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, anılan maddedeki hükümler çerçevesinde 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye de…