İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, tesisat ve demirbaş  

29 Ağustos 2016     Sİrkü 1152 6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkanı sağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresince yayımlanan 1 seri…