Anasözleşme de yazılı olan faaliyet konusu önemli midir?

26 Ağustos 2016     Sirkü 1151 1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan eski TTK nın Hükmü şahısların ehliyeti başlıklı 137 inci maddesi “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” Hükmüne göre; Anonim ve…