Sat – Kirala – Geri al

 15 Ağustos 2016     Sirkü 1149 İşletmelere yeni bir finansman imkanı ve bunun yanısıra vergisel avantajlar da sağlayan bu yöntem 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ve son olarak da 6728 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha geniş uygulama alanı bulmuş durumdadır….