Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler

9 Ağustos 2016      Sirkü 1148 Bazı vergi Kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 6728 sayılı Torba Kanun 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 1- Gelir Vergisi Kanunu’nun  22 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası değiştirilerek ve aynı maddeye (2) numaralı fıkra eklenerek, tek primli yıllık…