KDV Borçları Tecil Edilebilecek

24 Haziran 2016     Sirkü 1139 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20/06/2016 tarihli ve 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile KDV borçlarının müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu İç Genelge aşağıda özetlenmiştir. 2016/2 seri nolu Tahsilat içgenelgesi İlgi : 10/03/2014 tarihli ve 2014/1 Seri…