Yabancıların Türkiye de Taşınmaz Edinimi  

10 Haziran 2016     Sirkü 1136 Gerçek kişilerin taşınmaz edinimi Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır. Ayrıca Türkiye de mülk edinimi konusunda Karşılık ilkesi kaldırılmış olduğundan hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınılabilir. …