Bağımsız Denetim zorunluluğu

25 Mayıs 2016     Sirkü 1133 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği 2014 ve 2015 hesap dönemlerinde 1) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası 2) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası 3) Çalışan sayısı 200 ve üstü bu şartlardan…