Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde istisna

21 Mayıs 2016     Sirkü 1132 21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6 nolu KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğ ile KDV Genel uygulama tebliğinin (II/E) kısmında yer alan “2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas…