Finansal kiralamada amortisman uygulaması

20 Mayıs 2016     Sirkü 1132   Zaman zaman uygulamada tereddütlere yol açan konulardan biri de leasing / Finansal kiralamalarda amortisman uygulanıp uygulanılmayacağı ile amortisman oranlarını ne olacağı konusudur. Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 189 uncu maddesinde Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanlarının, Envanter defterinin ayrı bir yerinde, Özel bir amortisman…