Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymet harcamalarının bedelsiz olarak işyeri sahibine bırakılması

9 Mayıs 2016     Sirkü 1129 Ticari hayatın içinde sık olmasa da karşılaşılan durumlardan biri de firmaların üçüncü kişi veya kurumlara ait bir gayrimenkulü şube olarak kiralaması ve kullanmaya başlamadan veya kullanım sırasında bu gayrimenkul için özel maliyet bedeli olarak aktifleştirdiği tutarları kira sözleşmesinin bitimini müteakip gayrimenkulün terki sırasında kira bedeline sayılmaksızın bedelsiz olarak…