Genç girişimcilerde kazanç istisnası ve basit usule tabi mükelleflere uygulanacak indirim

5 Mayıs 2016     Sirkü 1128 5 Mayıs 2016 tarih ve 29703 sayılı resmi gazetede yayımlanan 292 sıra numaralı Gelir Vergisi genel tebliği ile Genç girişimcilerde kazanç istisnası ve basit usule tabi mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esasları belirlendi, söz konusu genel tebliğ de yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.  Genç girişimcilerde kazanç istisnası: 29 yaşını…