Kurum kazancından indirilecek ve indirilemeyecek giderler ve zarar mahsubu  

28 Mart 2016     Sirkü 1122   Kurum kazancından indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile zarar mahsubu konusu en detaylı şekilde KV 1 seri nolu Genel tebliğinde açıklanmış olmakla beraber aşağıda esas hatları itibariyle konular özetlenmiştir.  İndirilecek Giderler Mükelleflerin ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazançlarının tespitinde, aşağıda belirtilen giderler hasılattan indirilebilecektir. 1.1. Menkul kıymet ihraç…