Hakedişe tabi hizmet sözleşmelerinde fatura düzenlenme Tarihi ve KDV

15 Mart 2016     Sirkü 1119 Günümüzde firmalar birbirlerine hizmet sözleşmesi kapsamında işler yapmakta ve yapılan işler için dönemler halinde hakedişler düzenlenmektedir. İşte sözleşmeye dayanan bu işlemler ve hakedişler anında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenecekse ne zaman düzenleneceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı tereddüt konusu olabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 31.3.2015 tarih ve 27575268-105[229-2013-477]-371 sayılı…