2015 yılında elde edilen Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi

2 Mart 2016     Sirkü 1115 Gerçek kişilerce 2015 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı 1.500 TL’yi aşması halinde, Bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.500 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Mükelleflerin menkul sermaye iratları dışında, beyanı gereken başka gelirlerinin olmadığı varsayılarak hazırlanarak MSİ beyan…