Sözleşmelerde Damga Vergisi KDV hariç bedel üzerinden hesaplanır  

 20 Şubat 2016     Sirkü 1113 Uygulamada zaman zaman Mal ve hizmet alımına ilişkin ihale kararları ile benzeri konularda düzenlenen sözleşmelerden tahsil olunacak damga vergisinin katma değer vergisi dahil toplam bedel üzerinden mi, yoksa bu vergi dikkate alınmaksızın sadece işin bedelini ifade eden meblağ üzerinden mi alınacağı hususunda tereddütlerin ve ihtilaflar doğmaktadır. Konu ile…