Finansman Giderlerinin Maliyetlere yansıtılması

15 Şubat 2016     Sirkü 1112 İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken, gerek yatırımın finansmanında, gerekse işletme ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynak kullanmak durumda kalabilmektedirler. Dış kaynak kullanımından kaynaklanan finansman giderlerinin mal ve hizmet maliyetleri ile ilişkilendirilmesi gereklimi, yoksa doğrudan gider mi yazılmalı konusunda uygulamada hep tartışma ve tereddüt mevcuttur. Finansman giderleri hususunda vergi kanunlarında açık bir…