KDV de Kızılay istisnası

11 Şubat 2016     Sirkü 1110 KDV Kanunun 13/h maddesi gereğince Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetlerinde KDV istisnasıyla ilgili olarak KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 5 sıra numaralı tebliğ yayınlandı. Söz konusu genel tebliğ hükümleri aşağıda özetlenmiştir. Bilindiği üzere KDV Kanunun 13/h maddesi gereği…