Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura

25 Ocak 2016     Sirkü 1105 Kağıt ortamındaki faturalarda olduğu gibi e faturalarda da zaman zaman bazı teknik nedenlerden dolayı faturanın karşı tarafa geç gönderilmesi veya karşı tarafın eline geç ulaşması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda neler yapılması gerektiği Gelir İdaresince verilen 12.11.2015 tarih ve 11395140-105[229-2014/VUK1-18343]-93876 sayılı özelgeye konu olmuştur. Söz konusu özelge…