DİİB süreler uzadı

4 Ocak 2016     Sİrkü 1101 1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31.122015 tarihinde uygulama süresi sona eren Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme, Dahilde işleme izin…