e Tebligat

 29 Aralık 2015     Sirkü 1100       Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 456 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemine tabi olacakları bu nedenle bu tarihe kadar Vergi Dairelerine müracaat ederek e- tebligat adreslerini temin etmeleri gerektiği belirtilmiş ve konu detaylı olarak 1069…