İhracatta e fatura

26 Aralık 2015     Sirkü 1099 Bilindiği üzere e- fatura kullanan mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacak olan e-fatura düzenleme zorunluluğu Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 461 sıra nolu VUK Genel tebliği ile 01.01.2017 tarihine ertelendi. Söz konusu genel tebliğ aşağıya çıkarılmıştır. 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de…