Sinema, tiyatro, konser ve spor müsabakasında e- bilet  

 25 Aralık 2015     Sirkü 1098 Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 463 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  Söz konusu genel tebliğ ana…